Vés al contingut

última revisió 14/01/19

I. Informació general

FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, és una fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, domiciliada a 08017 Barcelona, Carrer Immaculada, 22, amb NIF G-58494907. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 303.

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.087.

Aquest Avís Legal s’ha elaborat amb respecte i compliment de les disposicions recollides en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia en els drets digitals, i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Aquest Avís Legal regula l’ús i la utilització del Portal, al qual s’accedeix a través de la direcció d’Internet fundaciofamiliarcatalana.cat

La pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer la informació, activitats i serveis que ofereix FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA.

La utilització del Portal atribueix la condició de l’usuari (des d’ara, l’Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, l’Usuari haurà de llegir atentament aquest  Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que les condicions d’ús poden patir modificacions.

L’accés al Portal és lliure i gratuït llevat el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

La durada d’aquest acord té un caràcter limitat a la utilització del Portal, en conseqüència, el contracte finalitzarà en el moment en què els Usuaris es desconnectin del Portal.

 

II. Utilització del Portal

L’Usuari ha de fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i amb aquest Avís Legal, ha de respondre als danys i perjudicis que podrien causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que l’Usuari vulgui col·laborar o contactar amb la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA a través de la Web, haurà de completar les dades que es requereixin en el formulari de recollida de dades. Els camps són d’obligat compliment perquè la col·laboració sigui vàlida i, l’ús està sotmès a la política de privacitat.

La informació que faciliti l’Usuari a través dels diversos formularis de contacte del Portal haurà de ser veraç. Així doncs, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i s’obliga a mantenir la informació facilitada a FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari, que és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA o a tercers per la informació que faciliti.

 

III. Enllaços

En el cas que un usuari d’internet introdueixi un enllaç des de la seva pàgina web al Portal, l’enllaç únicament es vincularà amb la pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Portal amb continguts que li siguin aliens, aquests continguts no podran induir a error, confusió o engany als Usuaris sobre la procedència dels continguts del Portal, ni suposen un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA.  

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, els seus patrons, empleats o col·laboradors, ni s’indicarà en la pàgina que tenen el consentiment de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA per a la inserció de l’enllaç, o que FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA tingui alguna relació o col·laboració amb la pàgina.

Llevat en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, sempre que es permeti un enllaç directe amb el Portal, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA dins de la pàgina on es troba l’enllaç.

La pàgina que estableix l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

Per a la seva part, el mateix Portal pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permetin l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, amb l’actuació de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en el cas que s’hagi tingut coneixement efectiu de la il·licitud, amb la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, i no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb ser responsables o titulars, i FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis  de les quals són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA.

 

IV. Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel·lectual, respecte al contingut d’aquest Portal d’Internet.

En particular, els continguts que apareixen o puguin aparèixer al Portal (textos, fotografies, imatges, icones, enllaços, etc.) són titularitat de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA o de tercers que han autoritzat expressament a FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA per incloure’ls al Portal. En cap cas s’entendrà que FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA concedeixi a l’Usuari cap llicència o que renuncia, transmet, o cedeix totalment o parcialment els seus drets sobre aquests continguts, ni que confereix cap dret de transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials i la resta de signes distintius exposats en aquest Portal són propietat dels seus respectius titulars. L’Usuari accepta que l’accés a aquest Servei d’Internet no s’ha d’entendre com la concessió tàcita, en virtut de la doctrina dels mateixos actes o per cap altre mecanisme, de cap llicència o dret d’ús de cap marca, nom comercial o qualsevol altre signe distintiu que figuri en aquest Portal, sense el consentiment previ per escrit de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA o dels seus respectius titulars.

 

V. Responsabilitat

FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA no es troba obligat a comprovar la veracitat, exactitud i actualitat de la informació subministrada a través de la seva pàgina web. FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal, ja que els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, la prestació de serveis professionals de cap tipus, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per la presa de decisions professionals o empresarials per part de l’Usuari.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial, correspon a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per la qual cosa FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA no es responsabilitza dels danys o perjudicis produïts a l’Usuari que tinguin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ o posterior.

VI. Legislació

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia que es derivi d’aquest avís legal serà resolta pels Jutjats i Tribunals de Barcelona.