Vés al contingut
tipus
Dades
Adjunte una imagen de su identificación por ambos lados
Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: pdf jpg jpeg png.

Persones físiques

Amb motiu de l'aprovació del Reglament 304/2014, de 5 de mailg, de la Llei 10/2010, de 28 d'abril de Prevenció del blanqueig de capitals, les fundacions estan obligades a identificar els seus col·laboradors econòmics per un import igual o superior a 100€ mitjançant l'obtenció d'una còpia del seu DNI, i guardar-lo físicament o digitalment a la seva seu social.

Per aquest motiu, li agrairiem que en feu arribar una còpia del seu DNI/NIF/NIE/PASSAPORT a través d'aquest formulari.

Persones jurídiques

Amb motiu de l'aprovació del Reglament 304/2014, de 5 de mailg, de la Llei 10/2010, de 28 d'abril de Prevenció del blanqueig de capitals, les fundacions estan obligades a identificar els seus col·laboradors econòmics per un import igual o superior a 100€ mitjançant l'obtenció d'una còpia del document públic on d'identifiqui: denominació social, forma jurídica, domicili, identitat dels seus titulars reals, estatuts i NIF, i guardar-lo físicament o digitalment a la seva seu social.

Per aquest motiu, li agrairiem que en feu arribar una còpia de la documentació sol·licitada a través d'aquest formulari.

Vull col·laborar amb l'aportació de:
Com fer l'aportació
Desgravació de les donacions
El certificat fiscal de la seva aportació per fer la declaració d'Hisenda li enviarem per correu postal durant el primer trimestre de l'any natural següent d'haver fet la donació.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les dades que ens facilita seran tractades de conformitat amb la informació que s’indica a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA
Immaculada, 22, 08017 Barcelona
contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat
NIF G-58494907
FINALITAT DEL TRACTAMENT - Gestionar la seva col·laboració econòmica a la Fundació.
- Gestionar el compliment d’obligacions dineràries, en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i de compliment d’obligacions fiscals.
- Mantenir-lo informat sobre les activitats de la fundació i sol·licitar la seva col·laboració en altres projectes de la Fundació Familiar Catalana.
PROCEDÈNCIA DE LES DADES Facilitades per la mateixa persona interessada.
LEGITIMACIÓ - El consentiment de l’interessat per a la tramitació de l’ajuda a la Fundació.
- Obligacions legals de la Fundació relacionades amb l’ajuda econòmica prestada (fiscals, prevenció de blanqueig de capitals…).
- El consentiment del titular per a l’enviament de comunicacions sobre la Fundació amb finalitats de promoció o fundraising.
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES Totes les cessions són necessàries per al compliment de les finalitats anteriorment indicades, o bé es duen a terme en compliment d’una obligació legal, a Administracions públiques o proveïdors per a la prestació dels serveis sol·licitats, així com a empreses i entitats col·laboradores vinculades a la Fundació Familiar Catalana.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Podran exercitar-se a través del correu electrònic: contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat o en el domicili social a indicat més amunt.

L’informem que pot exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició, a la portabilitat de les dades o a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, així com a retirar el consentiment prestat.

Té dret a presentar qualsevol tipus de reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (adpd.es), autoritat de control d’Espanya.

Pot consultar la informació addicional sobre aquest tractament en aquest enllaç.