Vés al contingut

Per al compliment de les seves finalitats la fundació pot dur a terme, entre d’altres, les activitats següents:

  • Crear centres d'ensenyament, especialment universitaris, independents i autònoms o adscrits a altres centres, públics o privats.
  • Mantenir relacions culturals i científiques amb centres d'educació superior de tot el món, i signar els acords adequats per col·laborar en programes d’interès mutu.
  • Establir i patrocinar programes pilot o experimentals en qualsevol àmbit, col·laborar amb centres acadèmics i altres institucions, tant públiques com privades, per a desenvolupar-los i implantar-los, mitjançant els convenis de col·laboració oportuns.
  • Col·laborar amb altres entitats que tinguin els mateixos interessos.
  • Editar i publicar textos de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i de recerca.
  • Convocar concursos i premiar llibres i treballs científics publicats sobre la temàtica que es proposa.
  • Concedir tota classe d'ajuts o préstecs que ajudin a introduir i aplicar els mètodes moderns de comunicació, ensenyament i recerca a tot tipus d'institucions docents, culturals i socials.
  • Concedir tota classe de beques, subvencions, ajudes o préstecs a intel·lectuals, professionals i estudiants, per a la formació, millora i recerca. D'aquesta manera podran col·laborar en tota mena de projectes, seminaris, cursos i ensenyament de qualsevol grau o nivell, fins i tot no regulats, del país o de l'estranger, i es podran relacionar amb altres institucions educatives, formatives o docents, mitjançant cursos o intercanvis.
  • Promoure conferències, simposis, estudis, cursos, taules rodones, congressos, trobades, jornades o actes d'aquest tipus especialment en els camps educatius i dels mitjans de comunicació actuals i futurs.
  • Col·laborar i participar, directament o indirectament, de manera minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, la finalitat i objectius de les quals siguin anàlegs o coadjuvants a les finalitats i objectes de la Fundació i que compleixin en tot cas els requisits legals.