Vés al contingut

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. La composició és la següent:

President d’honor

Sr. Josep M. Pujol Artigas

President

Sr. Miguel Àngel Cazcarra Palau

Vicepresident

Sr. Santiago Gotor Sánchez

Secretària

Sra. María José Font Boix

Vocals

Sra. María Rosa Infante Martínez-Pardo

Sr. Joan de Dou Playà

Sr. Miguel Angel Ariño Martín

Sr. Antoni Bosch Carrera

Sra. Sandra Camps Bataller

Sr. Eduardo Conde Muntadas-Prim

Sra. Isabel Méndiz Noguero

Sr. Francesc Mora Sagués

Sr. Luis Bordonaba Pueyo

Sra. Patricia de la Viesca Cosgrove

Comissió executiva del patronat

President

Sr. Miguel Ángel Cazcarra Palacio

Vicepresident

Sr. Santiago Gotor Sánchez

Secretària

Sra. María José Font Boix

Vocals

Sra. Maria Rosa Infante Martínez-Pardo

Sr. Joan de Dou Playà

Sr. Miguel Angel Ariño Martín