Vés al contingut

El nombre de persones beneficiades directament per l'activitat de la Fundació és aproximadament d'unes 400 persones, i indirectament és d'unes 1.500 persones.

Els criteris utilitzats per a l'elecció dels beneficiaris són els següents:

I. Per a la concessió de beques: els criteris utilitzats per seleccionar els candidats es basen en la seva situació familiar i econòmica, sempre que es superin amb èxit tots els crèdits d’un curs acadèmic complet al qual es matriculi l'alumne.

II. Els ajuts a entitats s'atorguen principalment a aquelles que són promocionades per la Fundació:

  • Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada (UIC Barcelona).
  • Associació FERT.

Les prestacions i serveis que es fan són:

  • Descomptes als fills del personal de la Fundació.
  • Descomptes per matrícula d'honor.
  • Famílies nombroses de categoria especial.
  • Famílies amb recursos econòmics escassos.
  • Donació de l'usdefruit a títol onerós dels immobles propietat de la Fundació perquè UIC Barcelona hi desenvolupi la seva activitat docent.