Vés al contingut

Formes de dur a terme la missió

  • Crear centres d’ensenyament, en especial universitaris, independents i autònoms o adscrits a altres centres, públics o privats.
  • Mantenir relacions culturals i científiques amb centres d’educació superior d’arreu del món, i signar els acords adients per col·laborar en programes de mutu interès.
  • Establir i patrocinar programes pilots i col·laborar amb centres acadèmics i altres institucions per desenvolupar-los i implantar-los.
  • Editar i publicar textos de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i d’investigació.
  • Convocar concursos i premiar llibres i treballs científics publicats sobre la temàtica que es proposa.
  • Finançar, totalment o parcialment, filmacions, pel·lícules, reportatges i qualsevol altra gravació audiovisual, especialment de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i d'investigació; i promoure la dotació d'equipaments culturals i docents, biblioteques, laboratoris i altres instal·lacions docents, amb especial incidència en els nous camps professionals i en les noves tecnologies.
  • Concedir tota classe d’ajuts o préstecs que ajudin a introduir i aplicar els mètodes moderns de comunicació, ensenyament i investigació a tota mena d'institucions docents, culturals i socials.
  • Concedir tota classe de beques, subvencions, ajuts o préstecs a intel·lectuals, professionals i estudiants, per a la seva formació, millora i investigació. D’aquesta manera podran col·laborar en tota classe de projectes, seminaris, cursos i ensenyament de qualsevol grau o nivell, fins i tot no regulats, del país o de l'estranger, i es podran relacionar amb altres institucions educatives, formatives o docents, mitjançant cursos o intercanvis.
  • Promoure conferències, simpòsiums, estudis, cursos, taules rodones, congressos, trobades, jornades o actes d’aquest tipus especialment en els camps educatius i dels mitjans de comunicació actuals i futurs.
  • Col·laborar i participar, directament o indirectament, de manera minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, que la seva finalitat i objectius siguin anàlegs o coadjuvants a les finalitats i objecte de la Fundació i que compleixin en tot cas els requisits legals.