Vés al contingut

La Fundació Familiar Catalana va ser constituïda el 24 de desembre de 1986 davant del notari de Barcelona senyor Antonio-Carmelo Agustín Torres, núm. 7272 de protocol. En virtut de l’Ordre del conseller de Justícia de 14 d’abril de 1987 es va inscriure, amb el número 303, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Familiar Catalana és la promotora del Fert Batxillerat, que recull la tradició de l’antic COU Fert, centre educatiu especialitzat en l’etapa educativa del batxillerat. El COU Fert va iniciar-se l’any 1972.

El 1968 va néixer el FERT (Associació Familiar d’Educació i Relacions Tutorials), que es va constituir en Associació el 1973 i va ser declarada d’utilitat pública el 1977. La Fundació Familiar Catalana és membre del FERT.

La Fundació també és la promotora de la Universitat Internacional de Catalunya, que va ser reconeguda per la Llei 11/1997, d’1 d’octubre, de reconeixement, publicada al DOGC núm. 2.487.