Vés al contingut

Actualment l'activitat educativa i formativa de la Fundació Familiar Catalana (FFC) es desenvolupa en tres grans àrees:


a) Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada

El projecte principal i més gran de la FFC és la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada (d'ara en endavant també UIC Barcelona). Aquesta universitat és promoguda per la FFC i actualment forma part del mateix projecte educatiu en l’àmbit universitari.

https://www.uic.es/es


b) FERT Batxillerat

La FFC és també la promotora de Fert Batxillerat, d'ara en endavant FERT, centre educatiu que integrat a la FFC està especialitzat en l'etapa educativa del batxillerat i vol assegurar una educació de qualitat i una bona preparació per accedir a la universitat.

http://www.fertbatxillerat.com/


c) Concessió de beques i ajudes

La tercera àrea de la FFC és la concessió de beques i ajudes per estudiar a UIC Barcelona i al FERT per als estudiants en situacions especials que no tenen accés a beques públiques i que, a conseqüència de la seva situació familiar, no poden afrontar el cost dels estudis que volen dur a terme. La concessió d'aquestes beques és supervisada i aprovada en tots els casos pel Patronat considerant els recursos dels alumnes i el nivell acadèmic.

http://www.uic.es/ca/estudis/beques-i-ajuts/beques